Een Future Skills Masterclass voor toekomstige leiders

Het is nu of nooit. Welke baan ligt er voor jou in het verschiet na Corona? Een met veel betekenis, voor jezelf en de maatschappij? Of zou je, je huidige werk nu toch meer omschrijven als ‘bullshit?  Vragen die velen van ons op dit moment beantwoorden. Getriggerd door de extra tijd voor zelfreflectie of (potentieel) ontslag. In deze blog nemen we je mee hoe Circles of Future Skills zowel jonge bankiers als zorgprofessionals op weg hielp.

Een nieuwe werkelijkheid van werk

De uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een mind & skillset van ditzelfde tijdperk. Echter wat deze nieuwe werkelijkheid precies inhoudt verschilt per beroepsgroep. Wat wel voor iedereen zou moeten gelden, is dat je deze nieuwe skills of vaardigheden opdoet tijdens je werk.

In een Future Skills Masterclass namen we professionals van de Rabobank en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers mee welke nieuwe werkelijkheid van werk zij tegemoet gaan. Volgens ons een belangrijke stap om regie op je eigen werk te kunnen nemen als toekomstig leider.

De bankier van de toekomst

Omgaan met continue verandering is inherent aan de bankmedewerker anno nu. Digitaliseringsvraagstukken, noodzaak voor een duurzame of circulaire economie, zomaar wat onderwerpen die om aanpassing vragen. Weten hoe je hier als leider mee omgaat is dus essentieel. Dit was onder andere aanleiding voor een Future Skills Masterclass voor een groep jonge Rabobank professionals. Veranderingen die zij meemaken komen voort uit, het nieuwe werken vanuit rollen in plaats van functies, meer cross-functioneel samenwerken tussen afdelingen en meebewegen met robotisering of de aanscherping van wet- en regelgeving. Dit alles vraagt om een authentiek leider, met oog voor politiek, mensenkennis en gevoel voor netwerken, binnen en buiten de bank om.

Het ‘Purpose Gesprek’ vormde de basis van de masterclass. Waarbij ervaringen delen en leren van elkaar centraal stond. Vragen die hierbij gesteld werden waren; waar kom jij je bed voor uit? En welke ‘stip’ staat er aan jouw horizon?

De climax van de sessie was het rollenspel tussen de jonge Rabobank deelnemers en meer ervaren Rabo coaches, virtueel en in een intieme setting. Het resultaat van de masterclass? 30+ jonge Rabobank medewerkers van onder de 35 jaar uit alle gelederen van de organisatie die concreet hebben gewerkt aan hun eigen ‘purpose’ en nieuwe vaardigheden als authentiek leider.

Super bedankt voor de interessante activiteit bij Jong Rabo vandaag over future skills en het delen van jouw visie op de toekomst van werk en onze rol als young professionals.’’

– Marketeer, Bestuurslid Jong Rabo

De zorgprofessional van de toekomst

Is iemand die multidisciplinair werkt om samen met andere afdelingen en zorgverleners optimale patiëntenzorg te realiseren. Dit geldt dus ook voor een groep jonge ziekenhuisapothekers uit Nederland van het Jong NVZA. Hun werk is complex en uitdagend, en zeker tijdens ‘je AIOS-tijd’, oftewel hun opleidingstraject, wordt er veel van jonge ziekenhuisapothekers gevraagd. Het vooruitzicht is vaak een leidinggevende rol, maar hoe bereid je, je hier nu goed op voor?

Deze vraag was aanleiding voor het gezamenlijk starten van een Future Skills Masterclass. We startte wederom met het ‘Purpose Gesprek’. Naast eerder genoemde mantra (zie ‘de bankier van de toekomst’) vroegen we eenieder expliciet stil te staan bij de vraag of ze de ‘human resource waste’ herkende uit ons inleidende verhaal. Een NOS nieuwsbericht uit 2015 wat aangaf dat ‘1 op de 3 apothekers kampt met burn-outklachten’. Na deze interactieve en prikkelende kennismaking onderling, konden we ons focussen op deel 2: future skills.

We vroegen de 20 deelnemers, afkomstig uit diverse ziekenhuizen door heel Nederland, welke skills uit ons future skills menu voor hen het belangrijkst waren. Dit is wat ze antwoordde;

  • Essential Skills – 14 stemmen
  • Business Skills – 12 stemmen
  • Impact Skills – 12 stemmen
  • Digital Skills – 8 stemmen

Duidelijk is dat het leren van nieuwe skills bij zowel de jonge bankiers als ziekenhuisapothekers nodig is. Onze boodschap was eenduidig tijdens beide sessies: skills zijn de valuta van de toekomst. Ongeacht welke vaardigheden voor jou of jouw beroepsgroep wenselijk zijn, de belangrijkste vaardigheid is die van het willen blijven leren van nieuwe vaardigheden.

‘Heel interessant, in een korte tijd verschillende onderdelen aangestipt die jezelf aan het denken zetten. Leerzaam!

Ziekenhuisapotheker in opleiding, Jong NVZA

Circles of Future Skills streeft naar #meermenselijkemaat in organisaties door veranderingen en leer-/ontwikkeltrajecten te benaderen vanuit de menselijke maat. Dit doen we door mensen toekomstgerichte vaardigheden te leren, vanuit een combinatie van hun purpose, talenten en het realiseren van waarde voor individu én organisatie.