Strukton Rail: Innoveren op het spoor met de skills van de toekomst 

Hoe zorgen we ervoor dat mensen met een vrees voor digitalisering toch future skills eigen maken? We sluiten aan op hun belevingswereld en creëren zo samen een nieuwe werkelijkheid van werk. Ditmaal ons werk voor Strukton Rail, een internationale koploper in de spoorbranche. 

Stel je een bedrijf voor waar mannen gaan werken als ze jong zijn en blijven tot hun pensioen, waar hun zoons ook gaan werken en de sfeer familiair is. Strukton Rail is zo’n bedrijf. De lassers, machinisten, monteurs en veiligheidsfunctionarissen van Strukton Rail zorgen ervoor dat het spoor berijdbaar blijft. Net als menig organisatie vindt de digitaliseringsslag ook hier plaats. Zo gaan ruim 1150 uitvoerend medewerkers van het bedrijf werken met diverse apps. Een heel verschil met hoe dit voorheen ging.

Maar hoe zorg je dat deze nieuwe manier van werken voor iedereen werkt?

Make IT work!

Met deze vraag vanuit Strukton Rail ging Circles of Future Skills (afgekort COFS) aan de slag. Dit deden we samen met LIJV – specialist in fysieke belasting en leefstijl – en –andere externe en interne trainers. Na een intensieve brainstormfase, met diverse checks en klankboordsessies, kwamen we uit op een ambitieus trainingstraject voor alle 1150 uitvoerend medewerkers. In dit trainingsprogramma genaamd Winterschool Make IT Work stonden drie essentiële future skills centraal: IT vaardigheden, communicatie vaardigheden en persoonlijk leiderschap.

Zo gezegd zo gedaan. In de periode van maart tot juli 2021 volgden elke dag diverse groepen van tien werknemers deze online training, bijna dagelijks gegeven door zo’n 10 trainers en co-trainers vanuit Strukton Rail. Vanwege corona konden we niet live afspreken. We nemen je graag mee in een inkijkje tijdens zo’n dag.

Aansluiten op de doelgroep

Om half 8 begon de training zodra iedereen via Microsoft Teams was geïnstalleerd. Dat betekende uitslapen voor de meeste werknemers die zichzelf gekscherend vleermuizen noemen (veel werken namelijk ‘s nachts aan het spoor als de treinen niet rijden). Naast een externe trainer stond elke dag een co-trainer vanuit Strukton Rail voor de groep, want als je mensen in het hoofd en hart wil raken, heb je mensen uit de organisatie zelf nodig. Die de dezelfde taal spreken, de juiste snaar kunnen raken en voorbeelden uit de praktijk weten te benoemen.

Ons streven vanuit COFS is om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van mensen die we begeleiden naar een nieuwe werkelijkheid van werk. Concreet betekent dit, zo min mogelijk zenden en maximaal focussen op leren door te doen.

Essentiële future skills

Om de IT vaardigheden eigen te maken, spoorde we tijdens de Winterschool de werknemers van Strukton Rail aan om zelf hun mobiel te pakken en aan de hand van een echte casus – ‘er is een gaslekkage’ – met diverse apps aan de slag te gaan.

De communicatie vaardigheden maakten we inzichtelijk door onder andere in een rollenspel tussen de co-trainer en trainer te laten zien welke communicatiestijlen er zijn en welke op hun werkvloer het beste werkt.

In een bedrijf waar werknemers fysiek in de weer zijn, is persoonlijk leiderschap essentieel op het gebied van gezondheid. Daarom bespraken we het belang van goede voeding en een gezond slaapritme. Samen met de werknemers deden we tijdens de training ook nog squads om te laten zien hoe je met een rechte rug beter kan tillen. Leren door te doen, in optima forma.

Op naar een inclusieve 21ste eeuw

De 1150 werknemers beoordeelde de training met een 8+. Belangrijker nog, ze hebben zelf een grote stap gezet door hun digitale vrees in de ogen aan te kijken, zodat ook de werknemers van Strukton Rail in staat zijn de uitdagingen van de 21ste eeuw te tackelen.

En dat is precies het doel van Circles of Future Skills: op weg naar de toekomst mag niemand langs de zijlijn blijven staan. Wij maken impact in de samenleving door verschillende mensen bij elkaar te brengen in cirkels en hen te begeleiden naar hun nieuwe werkelijkheid van werk met de skills van de toekomst. In bovenstaand project werkte wij samen met fysiotherapeuten, ZZP’ers en het spoorbedrijf zelf. We brachten monteurs, lassers, machinisten en veiligheidsfunctionarissen bij elkaar die normaal gesproken niet met elkaar samenwerken. Kortom, cirkels met impact die over de silo’s van teams en afdelingen heen gaat.

Zo creëren we de benodigde radicale innovatie in de samenleving en maken we iedereen klaar voor de 21e eeuw.

Circles of Future Skills streeft naar #meermenselijkemaat in organisaties door veranderingen en leer-/ontwikkeltrajecten te benaderen vanuit de menselijke maat. Dit doen we door mensen toekomstgerichte vaardigheden te leren, vanuit een combinatie van hun purpose, talenten en het realiseren van waarde voor individu én organisatie.