How

Cirkels met impact brengen het talent van mensen samen rondom een organisatie uitdaging, waarbij deelnemers tegelijkertijd nieuwe skills leren.

Werken vanuit je talenten

Vandaag voor morgen
Cirkels met Impact betekent voor ons op een innovatieve manier samenwerken, waarbij een helder business doel centraal staat. Vanuit daar zoeken we verbinding met de eigen mensen en mensen van buiten indien nodig. Allen intrinsiek gemotiveerd om zowel met de projectdoelstelling als hun eigen future skills aan de slag te gaan. In een veilige en begeleide omgeving durven te leren, te vernieuwen en te veranderen. Want tenslotte gaan groei en nieuwsgierigheid altijd samen.

Bereik jouw stip aan de horizon

Jouw purpose of transformatiedoel dat je als organisatie hebt geformuleerd is ons uitgangspunt. Van daaruit scannen we de business uitdaging en de talenten die we nodig hebben om succesvol dit doel te bereiken. In een aantal sprints ontwikkelen we het plan dat uitmondt in het gezamenlijk gedefinieerde doel; dan, aan de slag!

Al doende leren we het team de future skills en zien we hoe de talenten functioneren. Bereiden hun voor op een nieuwe manier van werken die past bij de continue transformatie en de behoeften van de nieuwe talenten. Zo brengen we al doende de nieuwe wereld terug in de bestaande wereld. Innoveren we tijdens het werk en leren we van en met elkaar!

Cirkels met Impact voor verschillende situaties en vragen

Impact intern

Automatisering, mogelijke nieuwe businessmodellen, disruptie in de markt of een toekomstscan van de organisatie. Maak stappen om de organisatie en haar mensen klaar voor de toekomst te maken. Onder begeleiding van en met de noodzakelijke future skills.

Impact keten

Verschillende schakels in de keten van sectoren kennen een sterke afhankelijkheid en volgordelijkheid. Het toekomstbestendig maken van de keten en met elkaar de future skills te integreren in een nauwe samenwerking kan op alle vlakken veel winst opleveren.

Impact transitie

De wereld is in transitie. Verschillende domeinen vragen om een transitie om bij te blijven. Denk aan de wereld van Energie, Financiën, Voedsel, Wonen, Mobiliteit, Bouw & Techniek en Onderwijs. Nieuw denken en nieuwe skills zijn hierin hard nodig.

De nieuwe werkelijkheid van werk is hier

Bij Circles of Future Skills werken we aan werk dat past bij het talent. Samen  zoeken we oplossingen waar ieders talent wordt (h)erkend en we mensen uitrusten met de Future Skills om de impact van morgen vandaag te kunnen realiseren.

We zullen wegen moeten ontwikkelen die passen bij de doelstellingen van de organisatie, die toekomstgericht zijn en waarbij kennis niet vanuit de schoolbanken wordt toegediend maar on-the-job en in een team van gelijkgestemden. Interne en externe talenten. Begeleid door ervaren trainers en met een specifiek programma en het afgesproken resultaat voor ogen.

Benieuwd welke skills wij voor je in petto hebben? Bekijk dan eens ons Future Skills Menu of neem contact op!

Verder naar Future Skills MenuContact opnemen