Why

De uitdagingen van vandaag en morgen kunnen alleen maar worden opgelost vanuit de mind & skillset van de 21e eeuw. 

Werk voor iedereen in een nieuwe wereld

Er is sprake van een fundamentele shift in ons werk. Zo fundamenteel dat als we nu niets doen, hele grote groepen mensen langs de kant komen te staan zonder de mogelijkheid om betekenisvol werk te verrichten. Iedereen moet mee kunnen doen in een wereld waarin werk betekenisvoller is en bewuster wordt omgegaan met het talent van iedereen. #meermenselijkemaat

#meermenselijkemaat

1. De Skills Gap

  • Het up-of reskillen van de Nederlandse bevolking wordt nu op €6 – €7 miljard euro geraamd.
  • Tegelijkertijd weten we dat 75% van diezelfde beroepsbevolking geen zin heeft in trainingen of opleidingen omdat de noodzaak hiervan niet helder is.
  • Het World Economic Forum, de EU en verschillende denktanks geven aan dat een nieuwe set skills nodig zijn om relevant te blijven in de digitale transformatie en om zo andere maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden.

2. Bullshitbaan

  • Meer dan 20% van werkenden in het Westen heeft het gevoel een bullshitbaan te hebben.
  • Burn-outs, bore-outs en werkgerelateerde psychische klachten kost de B.V. Nederland 4.5 miljard euro ieder jaar.
  • Meer dan 80% van medewerkers geeft aan niet betrokken te zijn in hun werk.

3. Werk voor iedereen

  • Verschillende groepen mensen hebben het lastig om hun talent in te zetten en mee te doen. Reorganisaties leiden vaker tot ontslag dan het leren en ontwikkelen van skills, nodig voor de nieuwe organisatie.
  • Vijf generaties op de werkvloer vormt een uitdaging voor organisaties om vanuit de verschillende perspectieven en achtergronden goed te kunnen samenwerken.
  • De noodzaak om inclusiever te werken, roept ook om aanpassingen in mind & skillset. Floreren als mens in een diverse organisatiecultuur is het summum.

Onze visie op de toekomst van werk verscheen in diverse media. Benieuwd? Klik vooral verder.

New Financial Magazine
MaatschapWij
HR Praktijk