What

Toon karakter, train future skills en bereik
jouw stip aan de horizon.

SKILLS VOOR DE TOEKOMST

Werk voor iedereen in een nieuwe wereld
Onze snel veranderende, onzekere wereld vraagt om een nieuwe set vaardigheden vanuit een attitude om te willen blijven leren. Future-skills overzichten zoals die van het World Economic Forum, future-skills paspoorten en ’toekomst van werk’ rapporten van diverse denktanks en bedrijven geven duidelijk aan wat ons te wachten staat. 

Circles of Future Skills zorgt, via vernieuwende manieren en oude wijsheden van ontwikkelen, dat medewerkers on-the-job en in de echte wereld innoveren en nieuwe skillsets leren.  Nodig om uw organisatie, keten of markt vooruit te brengen.

Essentiële skills

Binnen een organisatie en binnen specifieke projecten zijn mensen continue met elkaar bezig om het best mogelijk resultaat te bewerkstelligen. Dit vraagt een keur aan vaardigheden in communiceren, beïnvloeden, empathie en organisatieontwikkeling. 
Circles of Future Skills focust zich op de volgende Essentiële Vaardigheden.

Authentiek leiderschap

Organisaties zijn continue in verandering en beslissingen worden steeds complexer. Om dingen gedaan te krijgen en te navigeren door het oerwoud van wensen en eisen, vraagt het vermogen om je team en je organisatie op een authentieke manier te beïnvloeden.

Diversiteit en inclusie

Organisaties en teams die divers zijn, zijn creatiever, innovatiever en presteren beter. Echter, ken jij de ABC van diversiteit en inclusie? Wat zijn onbewuste vooroordelen? Of hoe zorg je dat je een inclusieve leider en organisatie bent? 

Sterke relaties bouwen door vertrouwen

Heb je weleens nagedacht waarom mensen graag zaken doen met jou of jouw organisatie? De driehoek van vertrouwen kan je hierbij helpen inzicht te krijgen op basis van welke pijlers mensen jou vertrouwen en waar je nog aandacht aan kan besteden. 

Liminaal leiderschap

Transities zijn een continue gegeven. We gaan voortdurend van de ene fase naar de andere. We veranderen echter niet in twee keer, van IST naar SOL, maar in drie keer. Deze tussenfase wordt ook wel geduid als de liminale fase oftewel het ondertussen. Klanten, collega’s en partners goed meenemen tijdens deze fase wordt in de 21e eeuw alsmaar belangrijker. 

Intergenerationeel samenwerken

In een wereld waar we met verschillende generaties en perspectieven te maken hebben, is het essentieel om te begrijpen hoe verschillende generaties effectief kunnen samenwerken. Dit thema biedt jou de kans om inzicht te krijgen in de unieke perspectieven, communicatiestijlen en werkmethoden van verschillende leeftijdsgroepen.

Emotionele intelligentie

Herkenning van je eigen emoties om je acties te sturen is een. Een tweede is de vaardigheid bezitten om de emoties van anderen aan te voelen om zo jezelf wendbaar op te stellen in complexe situaties.

EMIC/ETIC perspectieven

De context van mensen begrijpen vanuit hun ogen (Emic) of juist als toeschouwer bekijken (Etic) is beide relevant om gedrag, normen, waarden of rituelen te begrijpen en te veranderen. 

Business skills

Met alle nieuwe technologieen, processen en de hedendaagse snelheid veranderen ook de gevraagde Business Skills. Wendbaarheid, innovatief vermogen en het creëren van inspirerende voorbeelden zijn belangrijke elementen voor blijvend succes.  Circles of Future Skills focust zich op de volgende Business Vaardigheden.  

Design thinking

Adresseer je uitdagingen op vernieuwende en innovatieve wijze. Met een set diverse design tool belicht je de uitdaging van alle kanten om met breed gedragen oplossingen te komen.

Veranderkunde

In een tijdperk dat continue in ‘Beta-modus’ is en verandering dus onvermijdelijk, helpen de juiste tools en kennis je om je projecten, team en organisatie door deze veranderingen te sturen. 

Storytelling

De kunst van het verhalen vertellen en daarmee mensen meenemen in de koers die je wilt varen. Luister, leer en vertel. Structuur je boodschap en verpak deze in een verhaal dat betekenis heeft en aanzet tot actie.

Medemenselijk Ondernemen

Een manier van ondernemen met oog voor alle stakeholders, zowel collega’s, klanten, leveranciers alsmede de natuur. Waarbij de oprechte groei en bloei van ‘de ander’ centraal staat. Gestoeld op drie pilaren; waarderen, organiseren en spreken met. Bedoeld voor alle organisaties, zowel het bedrijfsleven als overheid.

Deep Democracy

Faciliteer een beslissingsproces of conflict management proces in je organisatie wat laat zien dat elke mening ertoe doet, de minderheid een stem krijgt en de onderstroom expliciet wordt. 

Agile (Scrum)

Vergroot de wendbaarheid in je organisatie. Wanneer je in een snel veranderende omgeving werkt waarin de processen, beslissingen en het project management snel en goed aangepast moeten worden. Agile of een van de subsets zoals Scrum is dan een manier om vanuit een raamwerk en principes hierop te acteren. 

Moderne advisering

Als expert in een klantgerichte omgeving, intern of extern, is het geven van advies, het vertellen van een accuraat verhaal en snel tot de kern komen essentieel. Met moderne technieken, tools en methodes kom je als modern adviseur beslagen ten ijs. 

Organisatie ontwerp

Het herdefiniëren en structureren van de organisatie is een uitdagende en soms noodzakelijke vaardigheid. Om zo van strategie naar implementatie te komen. Gebruik de tools om een duidelijke ontwerp, hoog over en in detail, te maken naar een veerkrachtige organisatiestructuur. 

Digitale skills

Wat nog niet zo lang geleden een niche skillset was, is nu één van de belangrijkste drivers voor innovatie en succes. Nieuwe technologieen worden continu ontwikkeld die ons het leven makkelijker, maar ook nieuwe uitdagingen bieden. 
Circles of Future Skills focust zich op de volgende Digitale Vaardigheden.  

Bouw webinars met impact

Online, interactief en data-gedreven communiceren, trainen of updates geven aan je stakeholders is een must naast alle live bijeenkomsten door het jaar heen. Hybride en online werken heeft sinds Corona een vlucht genomen en daar als team en organisatie beter in worden is een belangrijke ‘digitale’ skill.

Growth hacking

De groeimentaliteit en de vaardigheid in het continue testen en verbeteren van groeiprocessen helpt je om op creatieve wijze problemen op te lossen, bruggen te bouwen tussen afdelingen en mensen uit hun comfortzone te brengen.

Human centered design

Het bouwen van systemen en processen met de mens voorop, in elke fase van het ontwerp tot implementatie. Een noodzakelijk proces om de behoefte en wensen van je doelgroep te beantwoorden.

Digitaal leiderschap

Met de toenemende automatisering, robotisering en algoritmisering van kritieke bedrijfsprocessen is het noodzakelijk om als leider hiervan kennis te nemen en te weten hoe hierop te acteren. Welke transformaties hebben wat voor impact op jouw organisatie, team en processen? Digitaal leiderschap helpt je in jouw strategische koers te bepalen.

Coderen

Technologie heeft een taal en het begrijpen van deze taal is een essentiële vaardigheid in dit digitale tijdperk. Door het begrip van de basics van coderen en code talen weet je hoe apps, games en websites functioneren.

Data science

Data ontsluiten is een, een tweede is om op een voorspellende manier data in te zetten voor jouw organisatie. Waarbij het herkennen van patronen en inspelen op een veranderende behoefte vanuit de klant en samenleving opportuun is.

HR analytics

AI kent steeds meer toepassingen in verschillende sectoren om bedrijfsprocessen te optimaliseren en meer voorspelbaar te maken. Ook voor HR is deze data onmisbaar om alle talenten uit de organisatie te benutten en de prestaties te verbeteren. 

Impact skills

Van organisaties wordt afgedwongen dat ze stelling nemen waar ze voor staan. Welke bijdrage wordt er geleverd aan het milieu, de economie en maatschappelijke thema’s? Welke waarde voeg je toe als organisatie. Circles of Future Skills zet de volgende skills in

Impact meten

Het hebben van een betekenisvolle missie is een mooie start, maar het kunnen aanwijzen waar die impact echt zit volgens jouw medewerkers, klanten of stakeholders is pas echt interessant. Dit kan lastig zijn als sociale onderneming, culturele instelling of ander impact gedreven organisatie. Door deze impact zichtbaar te maken kan je eindelijk communiceren waar de toegevoegde waarde van jouw initiatief, project of organisatie echt zit. 

Intrapreneurship

Breng de ondernemersmentaliteit en vaardigheden in je organisatie om producten en diensten te optimaliseren en processen te versnellen.

Vorm jouw baan met impact

Gebaseerd op het principe van job-crafting wat op 4 niveaus bekijkt hoe je, je baan kan bijschaven naar een die beter bij jou en je organisatie past. Zo kan je baan op taak, cognitie, relationeel en contextueel niveau worden aangepast, echter wel in overleg met je team en werkgever. 

Bouw coalities van welwillenden

In dit tijdperk is het samenspel van economie, ecologie en maatschappij een steeds belangrijker gegeven. De vorming van coalities om bepaalde doelen te bereiken is dan ook essentieel. Bedenk welke missie centraal staat, synchroniseer de belangen van eenieder en ga samen aan de slag.

Ecosysteem denken en doen

Over afdelingen heen goed samenwerken is een uitdaging, maar over de grenzen van de organisatie is nog veel uitdagender. In verschillende ketens en sectoren is dit echter noodzakelijk om het gewenste resultaat te bewerkstelligen. Het denken en ontwikkelen in een ecosysteem is dan ook een belangrijke vaardigheid voor veel organisaties.

Circulaire business modellen

Ontwikkel business modellen zonder afval, waar restromen een waarde vertegenwoordigen en in andere processen weer als grondstof ingezet kunnen worden als onderdeel van de circulaire economie.

Ben je benieuwd naar de Future Skills die jou of jouw organisatie verder kunnen helpen?
Neem contact met ons op om de kansen te bespreken voor een Cirkel met Impact op maat.

Afspraak makenContact opnemen